Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * PRZEDSZKOLE nr 2 w Kłodzku

http://www.przedszkole2.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.przedszkole2.bip.klodzko.pl/

Kategoria menu:Kontrole

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli Przedszkola nr 2 w Kłodzku, która jest dostępna u Dyrektora Placówki.
Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.
Oprócz w/w kontroli istnieje Książka Kontroli, w której zapisywane są wyniki inspekcji przeprowadzanych przez Sanepid, kontroli dotyczących instalacji gazowych, kominowej, przeciwpożarowej itp.


1. Kontrola PSSE w Kłodzku - 25.09.2017 r. ocena stanu sanitarnego przedszkola, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Bez zaleceń.
2. Kontrola PSSE w Kłodzku - 10.10.2017 r. urzędowa kontrola żywności. Bez zaleceń.
3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - listopad 2017 r. Ewaluacja zewnętrzna
4. Kontrola PSSE w Kłodzku - 25.09.2017 r. ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
5. Kontrola PSSE w Kłodzku -10.10.2017 r. urzędowa kontrola żywności.Bez zaleceń.
6. Kontrola PSSE w Kłodzku - 22.02.2018 r. urzędowa kontrola żywności.Bez zaleceń.
7. Kontrola PSSE w Kłodzku - 28.09.2018 r. stan sanitarny pomieszczeń przedszkola. Bez zaleceń.

|1|
Spis informacji publicznych (1)
Ewaluacja zewnętrzna
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Renata Idzik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Piwowar
Autor ostatniej poprawki:   Beata Piwowar
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Piwowar
Data wytworzenia informacji:  07.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 19:45
Data weryfikacji:   12.02.2018 19:46
Data ostatniej zmiany:   12.02.2018 19:46 Rejestr zmian