Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * PRZEDSZKOLE nr 2 w Kłodzku

http://www.przedszkole2.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.przedszkole2.bip.klodzko.pl/

Kategoria menu:Skargi i wnioski

Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco w formie ustnej lub pisemnej. Sprawy istotne dla rodziców wywieszane są na tablicy informacyjnej w holu przedszkola i na stronie internetowej. Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników w segregatorze z zarządzeniami w biurze dyrektora.

|1|
Spis informacji publicznych (1)
Analiza skarg i wniosków
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Beata Piwowar
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Piwowar
Autor ostatniej poprawki:   Beata Piwowar - Wojciechowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Piwowar - Wojciechowska
Data wytworzenia informacji:  02.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:56
Data weryfikacji:   01.02.2022 23:24
Data ostatniej zmiany:   01.02.2022 23:24 Rejestr zmian